+34 93 518 30 22

Centre de dia

Atenem a persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. Complementem l’atenció pròpia de l’entorn familiar.

Amb l’estada al centre de dia s’afavoreix la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social de la persona, alhora que es proporciona suport als cuidadors i a les famílies.

El centre de dia s’adapta a les necessitats de cadascuna de les persones que hi assisteixen, donant suport en les activitats de vida diària, i oferint prevenció i manteniment de les capacitats durant l’estada diürna.

El servei de centre de dia es concreta amb la realització de programes i serveis que es dissenyen a partir de les necessitats específiques de cada persona, adaptant els plans d’atenció individual de cada persona tenint en compte el seu estil de vida i respectant les seves preferències personals i socioculturals.

 • Treballem a partir d’activitats de vida quotidiana, amb l’acompanyament de l’equip de gerocultors i de professionals especialistes.
 • Acompanyem les famílies i els cuidadors quan requereixen suports específics.
 • Fem el seguiment i la prevenció de les alteracions relacionades amb la salut i les pautes d’alimentació amb la supervisió dels professionals d’infermeria.

Estades-centre-de-dia-persona-gran-i-professional

Oferim:

 • Atenció individualitzada per aconseguir la màxima autonomia en les activitats de la vida diària.
 • Atenció en la higiene personal.
 • Readaptació funcional i social: recuperació i manteniment de les capacitats físiques i cognitives perquè la persona pugui continuar vivint en el seu entorn personal, social i familiar.
 • Recuperació dels hàbits d’autonomia.
 • Suport personal, social i familiar.
 • Seguiment i prevenció de les alteracions de salut.
 • Servei de seguiment d’infermeria.
 • Seguiment i pautes d’alimentació.
 • Fisioteràpia, gimnàs i programes individualitzats.
 • Rehabilitació.
 • Suport a les famílies i a les persones referents. Acompanyament durant l’ingrés, l’estada i els processos de dol.
 • Seguiment, suport i assessorament.

També et pot interessar:

Residència per a gent gran   Estades temporals

Especialistes en l'atenció a les demències

Un espai humà, familiar i de qualitat. Obert a totes les persones i famílies.