+34 93 518 30 22

Demències

Especialistes-demències-fisioteràpia

  • Treballem de forma integral cercant el benestar en el dia a dia.
  • Actuem des de la persona (i no des de la seva malaltia): reconeixem la seva singularitat i autonomia i afavorim el seu benestar.
  • Disposem d’una àmplia proposta d’activitats, tenint en compte les capacitats i no els dèficits.
  • Valorem la importància de la família i facilitem la seva participació.
  • Disposem del mobiliari adequat i de les ajudes tècniques i de suport a l’activitat diària.
  • Protegim la seva dignitat i la seva intimitat personal, defugint de contencions físiques o farmacològiques.

Especialistes-demencies-musicoteràpia

“Confiança i respecte”

El Centre Residencial DOVELA és un centre de portes obertes

i sense ús de contencions físiques ni farmacològiques.