+34 93 518 30 22

Model d’atenció integral centrat en la persona

L’atenció centrada en la persona és un model d’atenció que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones que necessiten cures: es parteix dels seus desitjos i les seves necessitats i, sobretot, es respecten els seus drets i les seves preferències. La persona està al centre de tota la intervenció.

Com que les situacions personals de cadascú són diferents, l’atenció centrada en la persona requereix una organització interna molt flexible, poc normativitzada i que ofereixi oportunitats a cadascú per a escollir i decidir sobre les coses que per a ell són realment importants.

Especialistes-Model-atenció-integral-centrat-persona-activitat-fisioterapia

A més de comptar amb unes instal·lacions que permetin a les persones sentir-se com a casa, és molt important comptar amb personal suficient i format i una concepció del centre residencial que permeti a cadascú seguir sent ell mateix. La persona ha de poder escollir i decidir en els diferents moments del dia a dia: on està, com es vol arreglar, què vol fer, a quina hora es lleva o se’n va a dormir, amb qui vol menjar… garantint que no hem de renunciar a les coses que ens són importants i ens fan sentir bé i que es protegeix la nostra intimitat.

Els professionals són figures especialment valuoses per a aquest model: ells són garantia que es conegui qui som i què ens agrada, i s’encarreguen de coordinar l’atenció, donar seguretat i estar atents a les necessitats i canvis que tenim com a persones.

Vetllem per la qualitat de vida i el benestar de les persones. Respectem plenament la seva dignitat, drets, interessos i preferències, i comptem amb la seva participació efectiva. Treballem per un envelliment actiu.

  • Acompanyem la persona des de la seva biografia i el seu projecte vital, de forma col·laborativa, en harmonia.
  • Afavorim el benestar i la qualitat de vida de la persona.
  • Afavorim la presa de decisions i l’apoderament personal.

La bona atenció va molt més enllà d’aconseguir un bon servei: es tracta d’assolir els recolzaments que ajudin a cadascú a poder portar a terme la seva vida possible en cada circumstància. Cada situació i cada persona és única i singular.

Especialistes-Model-atenció-integral-centrat-persona