+34 93 518 30 22

Prevenció, autonomia i cura de la salut

PREVENCIÓ

  • Posem en pràctica estils de vida saludables a través de l’alimentació, l’exercici i activitats específiques.
  • Atenem a les diferents dificultats que poden impactar en la qualitat de vida: audició, visió…
  • Estem atents a la situació personal per evitar danys i/o dificultats futures.
  • Prenem mesures per evitar accidents i caigudes.

AUTONOMIA

  • Per prendre les seves pròpies decisions (individualment o amb el suport familiar que calgui).
  • Per desenvolupar un projecte vital i de cura basat en la seva identitat personal.
  • Per millorar la confiança i el benestar.

CURA DE LA SALUT

  • Tractem la salut des d’una visió holística i integral.
  • Prestem especial atenció en moments de major dificultat personal.
  • El pla d’atenció es treballa conjuntament amb la persona, i la família, i els professionals, si s’escau.