+34 93 518 30 22

Residència per a gent gran

El Centre Residencial Dovela vol contribuir a la millora de la qualitat de vida de totes les persones que hi resideixen, així com dels seus familiars, oferint serveis bàsics, especialitzats i intervencions no farmacològiques innovadores.

Per això disposa d’un entorn que afavoreix la qualitat de vida de les persones que viuen a la residència de gent gran, amb un disseny de l’entorn confortable i emancipador, amb ajuts tècnics adaptats a cadascú i amb la possibilitat de personalitzar l’espai propi.

Oferim atenció a la gent gran les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, en un espai familiar, amb un model d’atenció integral centrat en la persona.

Acompanyem a les persones perquè puguin continuar mantenint el control sobre la seva pròpia vida i actuïn amb la màxima llibertat possible.

La visió de la residència de gent gran és ser un referent tant en l’atenció a les persones -en benefici d’aquestes- com de les seves famílies, tot comptant amb la col·laboració de tots els professionals i de la comunitat.

Estades-Residencia-per-a-gent-gran

La residència de gent gran es fonamenta en:

  • Ser propers a les persones que atenem i a les seves famílies, fent que les persones siguin el centre de la nostra activitat i que la residència de gent gran sigui accessible a les persones ateses, als professionals que hi treballen, als clients i als col·laboradors.
  • Un sistema organitzatiu i de treball respectuós que té en compte els drets de les persones per davant de tot, que els fa sentir com a casa i que contribueix al seu projecte personal.
  • Tenir en compte la individualitat de cada persona, treballant des de la seva idiosincràsia i la seva particularitat.
  • Reconèixer la singularitat de cada persona partint de la seva biografia personal, el seu projecte vital i les seves preferències i desitjos.
  • Un compromís de servei que garanteix l’accés als serveis prestats des d’una perspectiva d’atenció personalitzada, llibertat d’elecció, perspectiva ètica i assoliment d’excel·lència i bones pràctiques.

Oferim:

  • Estades temporals per a persones grans en situació de dependència amb la finalitat de propiciar un temps de descans als seus cuidadors o per altres situacions familiars imprevisibles –convalescències, processos rehabilitadors…-.
  • Llarga estada, esdevenint el centre la pròpia llar.
  • Diversitat d’activitats i tallers a realitzar per afavorir la participació i la individualització.
  • Serveis de suport als cuidadors.
  • Podologia, perruqueria, serveis de fisioteràpia, biblioteca, espais de visites, espai de culte, sala de projeccions…

També et pot interessar:

Estades temporals       Centre de dia

Especialistes en l'atenció a les demències

Un espai humà, familiar i de qualitat. Obert a totes les persones i famílies.